Privacy policy

Privacybeleid PADELWORLD BV

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In dit beleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op via [email protected].

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.arenal.be. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 21 november 2022.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

PADELWORLD BV, maatschappelijke zetel gevestigd aan de Pierre Debbautstraat 6, 8200 Sint-Andries, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die www.arenal.be verwerkt en van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Arenal, zoals onze fans, klanten en zakelijke contactpersonen.

Onder Arenal is mede begrepen de onderstaande websites en applicaties:

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer of adres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres en surfgedrag zijn persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wijzelf?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer je:

  • deelneemt aan enquêtes of wedstrijden
  • je inschrijft op onze nieuwsbrief
  • contact zoekt via een e-mail adres van het '@arenal.be' domein

Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten.

Welke gegevens verzamelen wij via "third parties"?

Om onze diensten en producten aan te bieden aan onze klanten maken wij gebruik van third party software, die hiervoor in onze plaats jouw gegevens verzamelen die je deze ondernemingen zelf geeft.

Deze ondernemingen hebben uiteraard een eigen privacybeleid, waardoor wij niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gegevensverwerking door hen. De informatie betreffende de verwerking van deze gegevens door deze third parties maakt dan ook geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy’s betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden, aangegeven via links hieronder. Jouw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

Een niet-beperkende de lijst van de door PADELWORLD BV frequentst gebruikte third parties:

Playtomic

Playtomic is onze partner voor het beheren van reservaties en organiseren van activiteiten met betrekking tot ons aanbod in padel en padbol. Zij verzamelen volgende gegevens:

  • Access data: technische info die je webbrowser automatisch doorstuurt (oa. IP-adres)
  • Personal info: gegevens die jijzelf actief opgeeft om gebruik te kunnen maken van de Arenal diensten en producten
  • Usage data: info rond jouw bezoek aan de app/website en jouw gebruik van de inhoud en services, oa. om de gebruiksvriendelijkheid steeds te monitoren & meer relevante info te kunnen aanbieden op basis van je interesses

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google en Facebook. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten en diensten, die hiervoor gegevens van jouw surfgedrag verzamelt.

Hoe en waarom gebruiken wij jouw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

  • met jou te communiceren en jou beter te informeren over onze producten/diensten;
  • fraude te voorkomen;
  • de veiligheid van de website te verzekeren;
  • statistische analyses m.b.t. onze bezoekers, klanten en fans uit te voeren
Minderjarigen

PADELWORLD BV heeft de intentie om de privacy van minderjarigen te beschermen. We adviseren ouders om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je als ouder ontdekt hebt dat je kind persoonsgegevens heeft doorgegeven en je dat niet wil, neem dan contact op met [email protected].

Gegevens voor marketing - nieuwsbrieven

Als je jezelf hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief, ontvang je regelmatig een e-mail met informatie over onze evenementen, lessenreeksen, wedstrijden en nieuwtjes. Als je onze nieuwsbrieven liever niet langer ontvangt, kun je je meteen afmelden onderaan elke nieuwsbrief.

Delen wij jouw gegevens?

Wij delen jouw gegevens niet met derden, behalve met de dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat wij persoonsgegevens moeten doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

PADELWORLD BV neemt vele maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij werken samen met IT-specialisten die ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan alsjeblieft weten via [email protected].

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via [email protected].  Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je zelf doen (voor website en app) of aanvragen via [email protected].

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via [email protected].

Vragen

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop PADELWORLD BV met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op via [email protected].  We helpen je graag!

Hoe zal je op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan dit privacybeleid? Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document.

Divers

Op dit privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brugge.